Vzděláváme se pro Vás...

29.04.2016 22:48

Dne 18.3.2016 jme složily v Brně zkoušku a získaly profesní kvalifikaci Chůva pro děti do zahájení školní docházky. Toto osvědčení je veřejnou listinou, podobně jako např. vysvědčení, výuční list apod. Je platné po celé ČR i v zemích Evropské unie. Zkouška profesní kvalifikace je také plná kvalifikace v péči o děti v dětských skupinách.