Dětská skupina Miniškolka KNOFLÍČKY v Kyjově

Miniškolka KNOFLÍČKY JE REGISTROVANOU DĚTSKOU SKUPINOU a vznikla v únoru 2018 na adrese Riegrova 290/10A v Kyjově, v přízemí rodinného domu se zahradou. Rodiče jistě ocení dobrou dopravní dostupnost s vlastními parkovacími místy a strategické umístění blízko centra města.

Služba spočívá v poskytování pravidelné péče o dítě od 6 měsíců věku do zahájení povinné školní docházky (o děti do 1 roku věku je možné pečovat jen ve skupině nejvýše 4 dětí mladších 4 let). Služba je poskytována mimo domácnost dítěte v kolektivu dětí a je zaměřena na zajištění potřeb dítěte na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte .

V naší dětské skupině dbáme na to, abychom vytvořili příznivé podmínky pro zdravý vývoj dětí a podpořili rozvoj jejich schopností a dovedností úměrně věku a individuálním potřebám.

PROČ SI PRO SVÉ DÍTĚ VYBRAT PRÁVĚ ŠKOLKU – MINIŠKOLKU KNOFLÍČKY?

  • Jsme zapsaní v rejstříku Dětských skupin u MPSV – záruka standardů kvality, stejně tak jako vzdělání a kvalifikace pečujících osob
  • Daňová odpočitatelnost "školkovného"
  • Kolektiv 12 dětí – individuální přístup (1 pečovatelka na maximálně 6 dětí)
  • Přijímáme děti již od 1,5 let (individuálně od 1 roku - chodící děti) do nástupu školní docházky
  • Tematický plán výchovy a péče na každý měsíc, který zahrnuje nejen tématickou část, ale i písničky, říkadla, pohybové a výtvarné aktivity
  • Provozní doba od 7:00 do 16:00 hodin ve všech pracovních dnech v týdnu
  • Možnost každodenní docházky i jen některé dny v týdnu
  • Důraz je kladen na optimální rozvoj dětí, respektování jejich individuálních potřeb a zvláštností, efektivní práci s malými skupinami dětí, ale také na flexibilní přístup vůči rodičům
  • Pomůžeme vám sladit péči o rodinu s prací, kterou máte rádi. Vaše dítě bude lépe připraveno na běžnou školku
 
 

 

Fotogalerie: Dětská skupina Miniškolka KNOFLÍČKY KYJOV

Projekt: Miniškolka KNOFLÍČKY 4/2021-3/2022

Projekt Miniškolka KNOFLÍČKY je spolufinancován z Evropského sociálního fondu z Operačního programu Zaměstnanost

Programové období: 2014-2020
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: ESF
Operační program: Operační program Zaměstnanost
Příjemce: Centrum pro rodinu KNOFLÍČKY, z.s.
Nádražní 1690, 696 03 Dubňany
Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_112/0014066
Zahájení projektu: 1. 4. 2021
Předpokládané datum ukončení: 31. 3. 2022
Téma projektu: Zaměstnanost a sociální služby

Informace o projektu

Dětská skupina Miniškolka Knoflíčky (dat. registrace do evidence DS dne 12. 3. 2018) - adresa Riegrova 290/10a, Kyjov 697 01 - kapacita DS: 12 - celkový harmonogram projektu od 1. 4 2021 do 31. 3. 2022 - forma dětské skupiny z hlediska uživatelů: pro veřejnost

Projekt: Miniškolka KNOFLÍČKY

Projekt Miniškolka KNOFLÍČKY je spolufinancován z Evropského sociálního fondu z Operačního programu Zaměstnanost

Projekt:

Příjemce:
Miniškolka KNOFLÍČKY

Centrum pro rodinu KNOFLÍČKY, z.s.
Nádražní 1690, 696 03 DUBŇANY
Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_112/0011525
Zahájení projektu: 1. 4. 2019
Předpokládané datum ukončení: 31. 3. 2021
Téma Projektu Zaměstnanost a sociální služby

 

Informace o projektu

Dětská skupina Miniškolka Knoflíčky (dat. registrace do evidence DS dne 12. 3. 2018) - adresa Riegrova 290/10a, Kyjov 697 01 - kapacita DS: 12 - celkový harmonogram projektu od 1. 4 2019 do 31. 3. 2021 - forma dětské skupiny z hlediska uživatelů: pro veřejnost

Programové období: 2014-2020
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: ESF
Operační program: Operační program Zaměstnanost

 

FAKTURAČNÍ ÚDAJE

Centrum pro rodinu KNOFLÍČKY, z.s.

Nádražní 1690

696 03 Dubňany

IČ: 06478522

bankovní spojení: 2601319120/2010

 

PROVOZOVNA

MINIŠKOLKA knoflíčky Kyjov

RIEGROVA 290/10A

69701 KYJOV

 

informace, uzavření smlouvy, vyúčtování služeb

knoflickykyjov@seznam.cz

 

Přijímání nových dětí, vedoucí dětské skupiny:

Ing. Helena Ševčíková

tel.: +420 728 199 019

 

Finance a platby rodičů:

Mgr. Hanka Vašíčková tel.: +420 777 568 246

 

kontakt pro rodiče do Miniškolky na hlídací tetu:

omluvení/přihlášení docházky

+ 420 704 187 211