Dětská skupina KNOFLÍČKY KYJOV

 

Miniškolka KNOFLÍČKY JE REGISTROVANOU DĚTSKOU SKUPINOU a vznikla v Únoru 2018 na adrese Riegrova 290/10A v Kyjově, v přízemí rodinného domu se zahradou. Rodiče jistě ocení dobrou dopravní dostupnost s vlastními parkovacími místy a strategické umístění blízko centra města.

Dětská skupina je zařízení alternativní péče s celodenním provozem, zaměřené na mimoškolní výchovu a vzdělávání, nezařazené do rejstříku  školských zařízení, v režimu zákona o dětské skupině.

V naší dětské skupině dbáme na to, abychom vytvořili příznivé podmínky pro zdravý vývoj dětí a podpořili rozvoj jejich schopností a dovedností úměrně věku a individuálním potřebám.

PROČ SI PRO SVÉ DÍTĚ VYBRAT PRÁVĚ ŠKOLKU – MINIŠKOLKU KNOFLÍČKY?

 • Jsme zapsaní v rejstříku Dětských skupin u MPSV – záruka kvality výuky, stravy a hygienických norem, stejně tak jako - - -vzdělání a kvalifikace učitelek
 • Daňová odpočitatelnost
 • Kolektiv 12 dětí – individuální přístup (1 pečovatelka na maximálně 6 dětí)
 • Přijímáme děti již od 1,5 let (individuálně od 1 roku - chodící děti) do nástupu školní docházky
 • Tematický pedagogický plán na každý měsíc, který zahrnuje nejen výukovou část, ale i písničky, říkadla, pohybové a výtvarné aktivity
 • Denně od 7:00 do 16:00 hodin (dle možností vycházíme vstříc individuálním potřebám rodičů)
 
 • Důraz je kladen na optimální rozvoj dětí, respektování jejich individuálních potřeb a zvláštností, efektivní práci s malými skupinami dětí, ale také na flexibilní přístup vůči rodičům
 
 
 
 

 

KONTAKT:
Centrum pro rodinu KNOFLÍČKY , z.s.
Nádražní 1690
696 03 Dubňany
IČ: 06478522
provozovna:
MINIŠKOLKA knoflíčky Kyjov
RIEGROVA 290/10A
69701 KYJOV
 
informace, uzavření smlouvy, vyúčtování služeb
knoflickykyjov@seznam.cz
 
 

 Přijímání nových dětí, vedoucí dětské skupiny:

Ing. Helena Ševčíková

 

+420 728 199 019

Finance a platby rodičů:

Mgr. Hanka Vašíčková

+420 777 568 246

 

 

kontakt pro rodiče do Miniškolky na hlídací tetu: 
omluvení/přihlášení docházky
 
+ 420 704 187 211
 
 
https://www.facebook.com/miniskolkaknoflicky/

TIPY PRO RODIČE

Co adaptaci usnadní? – Když…

 •  
   • jste si jisti, že vaše dítě bude/je v dobrých rukou – dítě to z Vás vycítí
   • se dokážete vyrovnat s tím, že zprvu může Vaše dítě plakat, a považovat jeho pláč za součást adaptace
   • pomůžete svému dítěti překonat nejistotu z neznámého prostředí a jeho případné obavy
   • vyvarujete se dlouhému loučení mezi dveřmi třídy
   • bez obav a strachu předáte dítě do péče pracovníků DS a kolektivu kamarádů
   • s námi dokážete spolupracovat a těšit se na úspěchy svého dítěte
   • nepodléháte nátlaku vašeho dítěte, chce-li si odchod domů vynutit vztekem, pláčem, nebo jiným podobným způsobem
   • dobře zvládnete odlišit projevy opravdového smutku u svého dítěte od citového vydírání
   • vhodně namotivujete své dítě k pravidelné docházce mezi děti do DS
   • budete s dítětem mluvit o tom, na co se do DS těší nebo naopak z čeho má strach
   • podpoříte dítě opakovaně a důvěryhodně v aktivitě, která ho baví a zajímá
   • klidná rána před cestou do DS
   • si dítě může vzít na cestu do DS i na dobu pobytu svoji oblíbenou hračku z domova

 

Projekt: Miniškolka KNOFLÍČKY 4/2021-3/2022

Projekt Miniškolka KNOFLÍČKY je spolufinancován z Evropského sociálního fondu z Operačního programu Zaměstnanost

Programové období: 2014-2020
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: ESF
Operační program: Operační program Zaměstnanost
Příjemce: Centrum pro rodinu KNOFLÍČKY, z.s.
Nádražní 1690, 696 03 Dubňany
Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_112/0014066
Zahájení projektu: 1. 4. 2021
Předpokládané datum ukončení: 31. 3. 2022
Téma projektu: Zaměstnanost a sociální služby

Informace o projektu

Dětská skupina Miniškolka Knoflíčky (dat. registrace do evidence DS dne 12. 3. 2018) - adresa Riegrova 290/10a, Kyjov 697 01 - kapacita DS: 12 - celkový harmonogram projektu od 1. 4 2021 do 31. 3. 2022 - forma dětské skupiny z hlediska uživatelů: pro veřejnost

Projekt: Miniškolka KNOFLÍČKY

Projekt Miniškolka KNOFLÍČKY je spolufinancován z Evropského sociálního fondu z Operačního programu Zaměstnanost

Projekt:

Příjemce:
Miniškolka KNOFLÍČKY

Centrum pro rodinu KNOFLÍČKY, z.s.
Nádražní 1690, 696 03 DUBŇANY
Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_112/0011525
Zahájení projektu: 1. 4. 2019
Předpokládané datum ukončení: 31. 3. 2021
Téma Projektu Zaměstnanost a sociální služby

 

Informace o projektu

Dětská skupina Miniškolka Knoflíčky (dat. registrace do evidence DS dne 12. 3. 2018) - adresa Riegrova 290/10a, Kyjov 697 01 - kapacita DS: 12 - celkový harmonogram projektu od 1. 4 2019 do 31. 3. 2021 - forma dětské skupiny z hlediska uživatelů: pro veřejnost

Programové období: 2014-2020
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: ESF
Operační program: Operační program Zaměstnanost