Miniškolka KNOFLÍČKY KYJOV

 

Projekt Miniškolka KNOFLÍČKY je spolufinancován z Evropského sociálního fondu z Operačního programu Zaměstnanost

Programové období: 2014-2020
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: ESF
Operační program: Operační program Zaměstnanost
Příjemce: Centrum pro rodinu KNOFLÍČKY, z.s.
Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_112/0011525
Zahájení projektu: 1. 4. 2019
Předpokládané datum ukončení: 31. 3. 2021
Téma projektu: Zaměstnanost a sociální služby

Informace o projektu

Dětská skupina Miniškolka Knoflíčky (dat. registrace do evidence DS dne 12. 3. 2018) - adresa Riegrova 290/10a, Kyjov 697 01 - kapacita DS: 12 - celkový harmonogram projektu od 1. 4 2019 do 31. 3. 2021 - forma dětské skupiny z hlediska uživatelů: pro veřejnost