RODIČEM SNADNO

Díky podpoře Jihomoravského kraje jsme i v roce 2017 uspořádali blok vzdělávacích seminářů v rámci projektu "Rodičem SNADNO"

 

STRUČNÝ POPIS REALIZOVANÉHO PROJEKTU

Cílem projektu bylo prostřednictví vzdělávacích seminářů zaměřených na výchovu k partnerství, manželství a rodičovství, podpořit autonomii rodiny založené na stabilních celoživotních vztazích. Předcházení krizových situací v životě fungující rodiny a usnadnění výkonu funkcí, za něž nese rodina odpovědnost. Podpora vědomí hodnoty rodiny a vlastní odpovědnosti za její stabilitu a funkčnost. Cílem také bylo rozšíření nabídky služeb Centra pro rodinu a zvýšení jeho návštěvnosti.

Cílovou skupinou tvořily rodiny, rodiče a partnerské páry

Doba realizace projektu: duben - prosinec 2017

A) VZDELÁVACÍ AKTIVITY

V rámci projektu se klienti Centra pro rodinu KNOFLÍČEK zúčastnili seminářů na různá témata z oblasti podpory rodičovských a partnerských kompetencí. Semináře byly lektorovány odborníky z praxe.  Součástí seminářů byla i vzájemná diskuze na dané téma. Výstupem této aktivity bylo uspořádání 5-ti seminářů.

–                Restart v souvislostech manželství

    Termín konání: 20.04.2017 v 17:00

                 Lektor: Mgr. Milena Mikulková

–               První pomoc a prevence úrazů

Termín konání: 17.10.2017 v 17:00

Lektor: Blanka Valentová – OZO v BOZP a P0

–             „VČAS a AKORÁT“

Termín konání: 20.04.2017 v 17:00

Lektor: Mgr. Milena Mikulková

–                Prevence rizikového chování u dětí a mládeže

Termín konání: 09.11.2017 v 16:30

Lektor: Mgr. Karel Opravil ze Zlína

–                Sourozenci a Komunikace s dětmi

Termín konání: 14.12.2017 v 16:30

Lektor: lektorka Montessori praxe Irena Kubantová

 

Celkem bylo podpořeno v rámci této aktivity 73 osob

 

B) Zajištění organizace seminářů - Nakoupení vybavení DDHM

Bylo nakoupeno základní vybavení pro pořádání seminářů – dataprojektor a flipchart. V předešlém období jsme si dataprojektor a flipchart pro přednášky půjčovali, bohužel již tuto možnost nemáme. Díky vlastnímu vybavení byly zkvalitněny pořádané přednášky a semináře a budou tak využívány při dalších vzdělávacích akcích a volnočasových aktivitách, které budeme v Centru pro rodinu KNOFLÍČEK v budoucnu pořádat.

 

Realizací projektových aktivit byly posíleny rodičovské/partnerské kompetence, komunikační dovednosti, klienti získali větší jistotu v péči o děti. Díky tomu byl podpořen správný psychosociální vývoj dítěte. Byla podpořena autonomie rodiny a její stabilita. Realizací projektových aktivit bylo také podpořeno sociální začleňování rodin do společnosti, zamezeno sociální izolaci, navázány nové kontakty, nebo přátelství. Vzdělávací osvětou na specifická témata lze předejít vzniku rizikových forem chování u dětí a mládeže a také rizikovým situacím v životě fungující rodiny a usnadnění výkonu funkcí, za něž nese rodina odpovědnost.

Účel této dotace byl splněn v plné výši, neboť všechny prostředky byly vynaloženy plánovaným směrem a jednoznačně pomohly k podpoře rozvoje činnosti a služeb, které Centrum pro rodinu KNOFLÍČEK pro rodiny poskytuje.