Dětská skupina KNOFLÍČEK 2018-2020

Projekt Dětská skupina KNOFLÍČEK 2018-2020  je spolufinancován z Evropského sociálního fondu z Operačního programu Zaměstnanost

Programové období: 2014-2020
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: ESF
Operační program: Operační program Zaměstnanost
Příjemce: Centrum pro rodinu KNOFLÍČEK, z.s.
Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008375
Zahájení projektu: 1. 5. 2018
Předpokládané datum ukončení: 30. 4. 2020
Téma projektu: Zaměstnanost a sociální služby

Informace o projektu

OBLAST A: Provozuji zařízení péče o děti déle než 6 měsíců. Forma tohoto zařízení je dětská skupina na adrese Nádražní 1000, Dubňany, na tuto DS navazujeme. Údaje k dětské skupině, o jejíž podporu žádáme: adresa místa provozu:Nádražní 1000, Dubňany kapacita dětské skupiny:12 Harmonogram realizace: od 1.5.2018 do 30.4.2020 Forma dětské skupiny: dětská skupina pro veřejnost