Přednáška s Mgr. Milenou Mikulkovou

01.11.2017 17:00

 

„Profesionalita – souvislosti – praxe – nadhled a humor"
To vše Vás čeká na setkání s Mgr. Milenou Mikulkovou.
Máme tu čest ji přivítat u nás v Centru pro rodinu KNOFLÍČEK v Dubňanech 1.11.2017 v 17:00 s přednáškou na podporu rodičovských a partnerských kompetencí v rámci projektu "Rodičem SNADNO",který podpořil Jihomoravský kraj.

Sociální pedagožku, vztahovou poradkyni, lektorku a koučku Milenu Mikulkovu z Moravy znají lidé v Česku a na Slovensku z jejích jedinečných seminářů, besed, veřejných vystoupení či z médií. Absolventka Filozofické a Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně již v průběhu studia pracovala v pedagogicko-psychologické poradně a věnovala se prevenci rizikového chování u dětí a mládeže. K jejím koníčkům patří sbírání citátů. Těmito moudry zhuštěnými do několika málo slov obohacuje svá vystoupení a probouzí tím zájem a touhu po skutečných hodnotách i u svých posluchačů. Provozuje soukromou poradenskou praxi.
Je autorkou publikace, Hlavu vzhůru, rodiče! Na výchovu selským rozumem. Praha: Grada Publishing , 2015. 

Podílela se na internetovém seriálu Projekt Rodina.
http://www.projektrodina.cz/ 

Více o lektorce naleznete na:
http://www.vztahove-poradenstvi.cz/o-mne

Prosíme o Vaše přihlášení na knoflicekdubnany@seznam.cz
nebo 728 199 019 (Helena Ševčíková)
vstup: ZDARMA