Tanečně pohybový kroužek

08.09.2016 23:17

Rádi bychom Vám představili taneční a pohybový kroužek, v němž děti nenásilnou a hravou formou rozvíjí své pohybové schopnosti. Značná část výuky je věnována rytmické průpravě, díky které se u dětí přirozeným způsobem rozvíjí cit pro hudbu.Děti čeká také cvičení a choreografie s náčiním jako jsou švihadla, míče, obruče či stuhy. Kroužek je přizpůsoben věku dětí a je doplněn o různé pohybové hry.Pro navštěvování kroužku nevyžadujeme žádné speciální oblečení, důležité je pouze to, aby se dítě cítilo pohodlně a nic jej neomezovalo v pohybu (elasťáky, tepláky, tričko apod.). Jako obuv jsou vhodné cvičky, tenisky, mohou být i papučky.
Kroužek pro větší děti může být bez doprovodu rodičů u menších dětí probíhá cvičení společně i s rodiči...
Lektorka kroužku je Martina Horká, která má mnoho zkušeností s dětmi. Je cvičitelkou gymnastiky i aerobiku a pedagožkou volného času.
Cena za semestr září- leden = 1000 Kč
Budeme se na Vás moc těšit při společném setkávání....